Uvod

 • U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga).
 • Obavijest iz primjera objavljuje se u standardnom obrascu – "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra".
 • Članak je namijenjen za davatelje koncesija. Slikovito su prikazani svi koraci koji vas čekaju u postupku pripreme i objavljivanja obavijesti.
 • Princip postupka pripreme i objavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije je sličan za sve vrste koncesija osim koncesije na zahtjev u kojoj se objavljuje samo odluka o davanju koncesije.
 • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Priprema koncesije".


Koncesije koje se šalju u dodatak Službenom listu EU (TED – Tenders electronic daily):

 • Koncesije za usluge iznad EU praga (>= 39.842.193,00 HRK).
 • Koncesije za radove (neovisno o procijenjenoj vrijednosti).
 • Objavljuju se u standradnim obrascima za koncesije. Popis obrazaca možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/obrasci/0/65/1/
 • VAŽNA NAPOMENA: Sve obavijesti koje se šalju u TED objavljuju se i na nacionalnoj razini dan nakon objave u TED-u (ili nakon 48 sati ako nema TED odgovora). Poveznica na TED: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 • Koncesije se šalju automatski u TED. Nisu potrebne dodatne radnje korisnika osim potvrde o slanju standardnog obrasca u TED i u EOJN RH. Polje za potvrdu je obavezno.

Koncesije koje se ne šalju u dodatak Službenom listu EU (TED - Tedners electronic daily):


Uvjeti

 • Za objavu koncesije sukladno novom Zakonu o koncesijama (NN 69/17) i Uredbi o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (NN 20/2013) koja vrijedi do stupanja na snagu nove Uredbe, potrebno je da je Vaša organizacija/tvrtka registrirana te da imate registriranog korisnika s korisničkom ulogom "Admin koncesija". Ukoliko nemate za uputu kliknite na sljedeću poveznicu: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000018949-postupak-registracije-davatelja-koncesije


Početak postupka pripreme koncesije

 • Nakon prijave u EOJN RH u izborniku "Koncesije" odaberite "Nova koncesija (novi ZOK)"


 • Odaberite vrstu koncesije i kliknite na "Dalje"


Davatelj koncesije – podaci za kontakt


Vrsta i predmet koncesije

 • NKPJS – Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku je statistički standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske
  • Koristite povećalo za odabir odgovarajućeg koda


Dodatni podaci o koncesiji


Pravni i poslovni uvjeti

 • Koristite "+" za dodavanje sljedećeg traženog dokaza, a "-" za brisanje


Financijski, tehnički i stručni te posebni uvjeti

 • Koristite "+" za dodavanje sljedećeg traženog dokaza, a "-" za brisanje


Postupak


Kriterij za odabir ponude

 • Kriterij za odabir:
  • Najviša ponuđena naknada za koncesiju ili
  • Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)
 1. Najviša ponuđena naknada za koncesiju

 1. Ekonomski najpovoljnija ponuda. Ako odaberete ENP birate između dvije opcije:
  • Kriterije niže navedene (Ispis kriterija u obavijesti)
   • kriterije i značaj (npr. 60%) navodite u obavijesti
   • koristite "+" za dodavanje kriterija, a "-" za brisanje
  • Kriteriji koji se navode u dokumentaciji za nadmetanje ili pozivu
   • nije potrebno navoditi kriterije i značaj (referenca na dokumentaciju za nadmetanje)


Administrativni podaci

 • Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje i Datum otvaranja ponuda:
  • Format unosa datuma "dd.mm.gggg" (npr. "12.12.2012")
  • Format unosa vremena "ss:mm" (npr. "10:30")
 • Rok valjanosti ponude može biti izražen:
  • do određenog datuma
  • u mjesecima ili
  • u danima


Dopunski podaci


Žalbeni postupak

 • Podatke o tijelu nadležnog za žalbeni postupak možete promijeniti ako je drugo tijelo nadležno za žalbeni postupak


Opcije objavljivanja


Postavljanje dokumentacije za nadmetanje

 • Dokumentaciju za nadmetanje učitavate na gumb "Učitaj"

 • Ukoliko želite izmijeniti dokument koristite gumb "Izmijeni"
 • Za dodavanje priloga koristite gumb "Dodaj"


Kreiranje obavijesti o namjeri davanja koncesije i slanje na objavu

 • Nakon što ste unijeli sve podatke o postupku i priložili dokumentaciju za nadmetanje potrebno je
  • Kreirati "Obavijest o namjeri davanja koncesije..."
  • Provjeriti sadržaj i
  • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju

 • Kliknite na "OK" i odjavite se iz EOJN RH