Uvod

 • U članku je opisan postupak ispravka koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga). Dakle, ispravak Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Ispravak iz primjera objavljuje se u standardnom obrascu Obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije.
 • Princip postupka ispravka je sličan za sve vrste koncesija.
 • Opisana je bitna razlika u postupku ispravka obrasca koncesije koja se šalje u odnosu na koncesiju koja se ne šalje u TED.
 • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Ispravak koncesije".

Princip objavljivanja ispravka koncesije

 • Koraci koje prolazite podijeljeni su u tri dijela
  • A) Postupak – podaci koje ste upisivali u pripremi koncesije
   • U navedenim koracima prikazani su podaci koji su objavljeni u osnovnoj objavi koncesije
   • Ispravite željene podatke
  • B) Osnovni podaci o ispravku i sekcije iz standardnog obrasca
   • U navedenim koracima upisujete osnovne podatke o izmjeni i prolazite sekcije iz standardnog obrasca
   • Podaci prikazani pod "B" objavljuju se u standardnom obrascu ispravka
   • Na temelju napravljenih izmjena u dijelu pod "A)" EOJN RH izmjene automatski povlači kako je propisano u standardnom obrascu i prikazuje u koracima:
    • Tekst koji se ispravlja i
    • Datumi koji se ispravljaju
   • U ispravcima koji se šalju u TED, nisu moguća "ručna" dodavanja zbog automatiziranog sustava i specifičnih univerzalnih pravila koje traži TED.
   • U ispravcima koji se ne šalju u TED omogućeno je i "ručno" dodavanje odnosno upisivanje izmjena u svim koracima pod "B)".
  • C) Kreiranje ispravka i slanje na objavljivanje


Primjer ispravka roka za dostavu ponuda i datuma otvaranja ponuda koncesije za usluge (ispod EU praga)

 • Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
 • Ovisno o izmjeni koristite odgovarajuće korake. Ostale korake prelazite koristeći navigaciju EOJN RH.

A) Administrativni podaci

 • Izmjenite rok za dostavu ponuda i datum otvaranja ponuda i kliknite na "Spremi i dalje"


B) Razlozi ispravka objave


B) Podaci o izmjeni


B) Tekst koji se ispravlja

 • Navedeni korak prelazite sa "Spremi i dalje" jer ne ispravljamo tekstualne podatke. Ispravljamo rokove.


B) Datumi koji se ispravljaju

 • EOJN RH automatski povlači i prikazuje podatke na način na koji traži propisani standardni obrazac
 • Navedeni podaci se objavljuju u obrascu.
 • U ispravcima koji se ne šalju u TED omogućeno je ispravljanje teksta koji je prikazan na sljedećoj slici


 • U ispravcima koji se šalju u TED nije moguće ispravljati tekst
 • Primjer ispravka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji se šalje u TED možete vidjeti na sljedećoj slici


C) Izmjena dokumentacije za nadmetanje

 • Ukoliko mijenjate podatke u dokumentaciji za nadmetanje u navedenom koraku imate dvije opcije:
  • Izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje novom – opcija "Izmijeni"
  • Dodati izmjenu kao prilog dokumentaciji – opcija "Dodaj"
 • VAŽNA NAPOMENA: priloženi dokument objavljuje se odmah nakon učitavanja i obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti mailom i u sandučić ulazne pošte u EOJN RH.C) Kreiranje obavijesti i slanje na objavljivanje

 • Kreirajte "Obavijest o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije"
 • Provjerite sadržaj i
 • Pošaljite ispravak na objavljivanje


Potvrda o uspješnom slanju