Najčešća pitanja

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Zaboravio sam korisničke podatke. Kako resetirati lozinku?
VAŽNE NAPOMENE: Zahtjev za dostavom korisničkih podataka šaljete e-mailom. Adresa sa koje šaljete mora biti registrirana u EOJN RH. Adresa na koju šalj...
Tue, 25 Apr, 2017 at 1:36 PM
Registracija za pravnu osobu za preuzimanje i elektroničku dostavu ponuda
BESPLATNA REGISTRACIJA PREUZIMATELJA – PRAVNA OSOBA Internetska adresa Elektroničkoga oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr  NAPOMENA: registr...
Sat, 26 Oct, 2019 at 1:39 PM
Kako se registrirati (pretplatiti) na napredno pretraživanje Elektroničkog oglasnika javne nabve RH?
Kako biste se koristili uslugama naprednog pretraživanja kao što su napredna tražilica, kriteriji pretraživanja, svakodnevno dobivanje obavijesti e-poštom, ...
Sat, 26 Oct, 2019 at 1:31 PM
Zašto bih platio kada mogu besplatno?
Za preuzimanje dokumentacije o nabavi i elektroničku dostavu ponuda potrebna je registracija u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (h...
Tue, 25 Apr, 2017 at 1:47 PM
Kako stornirati objavu poslanu na objavljivanje?
VAŽNE NAPOMENE: Objavu možete stornirati do 18 sati na dan slanja objave na objavljivanje Upisani podaci o postupku se ne brišu automatski. Možete ih p...
Tue, 25 Apr, 2017 at 12:18 PM
Registracija za fizičku osobu za preuzimanje
  POSTUPAK REGISTRACIJE PREUZIMATELJA – FIZIČKA OSOBA Internetska adresa Elektroničkoga oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr  NAPOMENA: regist...
Mon, 24 Jul, 2017 at 12:23 PM
Funkcionalnosti naprednog pretraživanja
  Funkcionalnosti za pretplatnike naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Napredna tražilica Nakon prijave kor...
Mon, 22 Feb, 2016 at 2:32 PM
Kako objaviti javni natječaj za podnošenje ponuda u Otvorenom postupku javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi?
U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuju isključivo subjekti koji su obveznici javne nabave. Oglasi javne nabave koju provode subjekt...
Mon, 22 Feb, 2016 at 1:43 PM
Registracija javnog/sektorskog naručitelja
Postupak registracije javnog/sektorskog naručitelja Registracija se dijeli u dvije skupine koraka: Registracija organizacije i Registracija korisnika...
Sat, 26 Oct, 2019 at 1:32 PM
Korisničke uloge – preuzimatelji
Što su to korisničke uloge?   Korisnička uloga je unaprijed definirana kategorija koja se može dodijeliti korisnicima na temelju njihovog opisa posla ili ...
Thu, 27 Apr, 2017 at 12:07 PM