Najčešća pitanja

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Korisničke uloge – naručitelji i davatelji koncesija
Što su to korisničke uloge (naručitelji i davatelji koncesija)? Korisnička uloga je unaprijed definirana kategorija koja se može dodijeliti korisnicima n...
Thu, 31 Jan, 2019 at 11:46 AM
Kreiranje novog korisničkog računa
Kreiranje novog korisničkog računa unutar postojeće organizacije U izborniku "Moji podaci" odaberite "Moji korisnici" i kliknite na &q...
Mon, 14 Jan, 2019 at 12:09 PM
Funkcionalnosti dodatne usluge naprednog pretraživanja „Pretplatnik plus“
  Funkcionalnosti koje su vam dostupne ako ste korisnik usluge „Pretplatnik plus“ naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH   ...
Fri, 19 Feb, 2016 at 12:48 PM
Za što se koristi "Dio ugovora" u postupku objavljivanja Obavijesti o dodjeli ugovora?
Ako je isti odabrani ponuditelj odabran za više grupa predmeta nabave Zakon o javnoj nabavi omogućava dvije opcije: 1. Objava jednog ugovora za više ...
Tue, 25 Apr, 2017 at 1:15 PM
Kako učitati dokument veći od 35 MB?
NAPOMENE: Kako sustav EOJN-a prihvaća datoteke do 35MB, sve veće od toga treba razdjeliti na manje datoteke. Ako se radi o jednoj velikoj datoteci, savje...
Wed, 25 Apr, 2018 at 1:37 PM
Ako mogu napraviti to u EOJN RH, da li je to ispravno?
Ukoliko se određena radnja tehnički može napraviti u EOJN RH, sama mogućnost izvođenja istog ne znači da je to pravno ispravno. Zbog stalnih izmjena i ...
Tue, 25 Apr, 2017 at 12:58 PM
Što upisujem u polje Oznaka ponude?
Ponuditelj proizvoljno određuje oznaku ponude ukoliko drukčije nije traženo u dokumentaciji o nabavi.
Tue, 25 Apr, 2017 at 12:57 PM
Akcije koje utječu na promjenu statusa postupaka i ponuda u EOJN RH?
Statusi postupaka Akcija Priprema postupka Kreiranjem novoga postupka. Objavljen Prvom objavom u postupku. Registriranje ponuda U trenu...
Tue, 25 Apr, 2017 at 1:00 PM
Prebacivanje na pretplatnički modul
Ispunite navedeni obrazac ukoliko ste već registrirani kao pravna osoba u sustavu, te nam ga pošaljite na službeni email: eojn@nn.hr
Tue, 16 May, 2017 at 2:09 PM
Spam - kako osigurati da dobivate sve mailove
Ovaj link prosljedite vašoj informatici/hosting davatelju usluge kako bi vam navedeno podesili. ======================================= Kako staviti em...
Thu, 15 Mar, 2018 at 9:25 AM