Što su to korisničke uloge (naručitelji i davatelji koncesija)?

Korisnička uloga je unaprijed definirana kategorija koja se može dodijeliti korisnicima na temelju njihovog opisa posla ili nekih drugih kriterija. Drugim riječima, korisnicima se dodjeljuju, odnosno ograničavaju pojedine aktivnosti, koje su dodijeljene odgovarajućoj ulozi.

Druga važna karakteristika korištenja uloga je integritet i sigurnost poslovnih podataka koji se osigurava korisniku prilikom korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave. Korisniku se mogu davati različite uloge sukladno potrebama.GOSPODARSKI SUBJEKTI koji OBJAVLJUJU OBJAVE

Korisničke uloge NARUČITELJA

Admin naručitelja

 • hijerarhijski najviša korisnička uloga
 • automatski se dodjeljuje prvom korisniku nakon registracije novog Naručitelja
 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unešenih podataka te slanje na objavljivanje
 • kreiranje i slanje Statističkog izvješća o javnoj nabavi
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini Naručitelja i organizacijskih jedinica ako postoje
 • promjena matičnih podataka u organizaciji i organizacijskim jedinicama ako postoje
 • kreiranje i brisanje novih korisnika
 • dodjeljivanje uloge Admin koncesija
 • omogućava slanje privatnih ključeva (ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku elektroničke javne nabave)

 

Admin nabave

 • provjera i odobravanje odnosno slanje na objavljivanje obrasca objave kojeg je Administrator postupka pripremio i proslijedio na odobrenje
 • pregled postupaka na razini organizacijske jedinice odnosno na razini Naručitelja ako ne postoje organizacijske jedinice
 • omogućava slanje privatnih ključeva (ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku elektroničke javne nabave)

 

Admin nabave i postupka

 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unešenih podataka te slanje na objavljivanje
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini organizacijske jedinice odnosno na razini Naručitelja ako ne postoje organizacijske jedinice
 • omogućava slanje privatnih ključeva (ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku elektroničke javne nabave)

 

Admin postupka

 • hijerarhijski najniža korisnička uloga
 • priprema postupka (bez mogućnosti slanja na objavljivanje)
 • kreiranje obrasca objave
 • slanje na odobrenje Administratoru nabave
 • pregled svojih postupaka
 • omogućava slanje privatnih ključeva (ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupku elektroničke javne nabave)

 

Korisnička uloga DAVATELJA KONCESIJA

Admin koncesija

 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unešenih podataka te slanje na objavljivanje
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini Davatelja koncesije i organizacijskih jedinica ako postoje

NAPOMENA: Administratori naručitelja (korisnička uloga: Admin naručitelja) imaju ovlast dodijeljivati navedenu korisničku ulogu koja omogućuje rad sa koncesijama.