Funkcionalnosti koje su vam dostupne ako ste korisnik usluge „Pretplatnik plus“ naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

 

Usluge „Pretplatnik plus“ dodatne su usluge koje se mogu koristiti samo uz jednu od ponuđenih pretplata naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Usluge su sljedeće:

 1. Podsjetnik
 2. Rekapitulacijska e-pošta
 3. Interesantne objave
 4. Statistika uspješnosti gospodarskih subjekata
 5. Statistika objava po djelatnostima.


1. Podsjetnik

Kada korisnik u izborniku „Ponuditelji“ otvori karticu „Moji postupci“, može vidjeti sve postupke od kojih je preuzeo dokumentaciju ili je nadmetanja uvrstio u svoje favorite. Korisnik može odrediti na koji od postupaka želi staviti podsjetnik na Rok za dostavu ponuda" kao što je prikazano na slici:Potrebno je zasiviti/označiti željeni postupak te kliknuti na „Podsjetnik“.

Klikom na „Podsjetnik“ otvara se nova forma u kojoj ponuditelj može odabrati u kojem vremenu želi da mu na e-poštu dolazi upozorenje o isteku roka za dostavu ponuda. Korisnik može odabrati:

 • sat vremena prije isteka roka za dostavu ponuda,
 • dva sata prije isteka roka za dostavu ponuda,
 • tri sata prije isteka roka za dostavu ponuda,
 • četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda,
 • jedan dan prije isteka roka za dostavu ponuda,
 • dva dana prije isteka roka za dostavu ponuda redom kao što je prikazano na slici:


Nakon spremanja vremenskog upozorenja na istek roka za dostavu ponuda, pojavljuju se indikatori (sat) za koja nadmetanja se ponuditelj evidentirao kao što je prikazano na slici:Nakon obavljenih radnji korisnik dobije e-poštu u kojoj je navedeno kada za određeni postupak istječe rok za dostavu ponuda, o kojem se postupku radi i poveznicu (link) koja vodi na postupak kao što je prikazano na slici:Korisniku se također u određenom vremenu objavljuje podsjetnik za postupke kojima istječe rok za dostavu ponuda, koji ručno može prilagoditi tako da ga obavještava u kraćim ili dužim razdobljima
kao što je prikazano na slici:2. Rekapitulacijska e-pošta:

Za sve postupke koji se nalaze u rubrici „Moji postupci“ (postupci za koje ste preuzeli dokumentaciju za nadmetanje ili ste ga ručno dodali) petkom dobivate dvije poruke e-poštom koje vas obavještavaju o sljedećem:


1. postupci čiji rok za predaju ponuda istječe idući tjedan poruka koja vas obavještava o postupcima za koje ste preuzeli dokumentaciju, a kojima rok za dostavu ponuda istječe „idući“ tjedan kao što je prikazano na slici:2. postupci za koje ste iskazali interes – poruka koja vas obavještava za koje ste sve postupke preuzeli dokumentaciju „ovaj“ tjedan kao što je prikazano na slici:3. Interesantne objave:

Poruke iz sustava koje su vam poslane za prethodnih 5 dana:

 • „Kriteriji pretrage“ – rezultati svih kriterija
 • „Postupci kojima se približava rok za ponudu“ – postupci čiji rok za dostavu ponuda istječe „idući“ tjedan
 • „Rekapitulacija postupaka“ – poruka koja vas obavještava za koje ste sve postupke preuzeli dokumentaciju „ovaj“ tjedan

U izborniku „Ponuditelji“ odabirete „Interesantne objave“ kao što je prikazano na slici:
4. Statistika uspješnosti gospodarskih subjekata

U izborniku „Izvješća“ odaberite „Statistika uspješnosti g.s.“. 

Statistika uspješnosti sudjelovanja ponuditelja u postupcima dobije se odabirom “Nabavne kategorije“ i „Datuma“ (od/do) redom kao što je prikazano na slici:„Nabavne kategorije“ prikazane su na sljedećoj slici:
Generiranjem izvješća korisnik dobije tablicu koju može izvesti (eksportirati) u PDF ili Excel format.

Tablica „Statistika uspješnosti sudjelovanja u postupcima“ prikazuje podatke o kojoj se nabavnoj kategoriji radi, o kojem poslovnom subjektu i datumskom razdoblju na koji se odnosi.

U dijelu tablice „Iskazivanje interesa gospodarskog subjekta“ korisnik ponuditelj može vidjeti:

 • ukupan broj postupaka u razdoblju za nabavnu kategoriju koju je ponuditelj izabrao,
 • broj postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran,
 • udio postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran,
 • ukupna suma procijenjenih vrijednosti u razdoblju za nabavnu kategoriju koju je ponuditelj izabrao,
 • iznos sume procijenjenih vrijednosti postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran i
 • udio postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran.

U donjem dijelu tablice nalazi se prikaz Statistika ugovorenih iznosa gospodarskog subjekta“:

 • ukupan broj ugovora okvirnog sporazuma u razdoblju za odabrani nabavni model,
 • broj sklopljenih ugovora okvirnog sporazuma gospodarskog subjekta,
 • udio ugovora okvirnog sporazuma sklopljenih s gospodarskim subjektom,
 • ukupna suma ugovorenih iznosa (bez PDV-a) u razdoblju za odabrani nabavni model,
 • iznos sume ugovorenih iznosa gospodarskog subjekta (bez PDV-a) i
 • udio ugovorenih iznosa gospodarskog subjekta.


Tablica:5. Statistika objava po djelatnostima

Statistika objava po djelatnostima dostupna je na naslovnici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH odabirom jedne od poveznica (link) na prikazanoj slici:
Korisnici usluge „Pretplatnik plus“ imaju dostupna DODATNA statistička izvješća po definiranim nabavnim kategorijama kako slijedi:

 • Statistika vrsta ugovora za djelatnost po mjesecima,
 • TOP 10 CPV-oznaka za djelatnost (postupci),
 • TOP 10 naručitelja za djelatnost (postupci) i
 • TOP 10 ponuditelja za djelatnost (ugovori).

Za navedena statistička izvješća potrebno je odabrati vremenski rok i nabavnu kategoriju, sve kao što je prikazano na slici:


U slučaju da ste već korisnici jedne od naših pretplata naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a željeli biste se koristiti uslugama „Pretplatnik plus“, ili ako želite saznati više o uslugama naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH te kako se pretplatiti/registrirati, slobodno se obratite Službi za korisnike na telefon (01) 6652-899 ili na e-poštu eojn@nn.hr, radnim danom od 8 do 16 sati