Ako je isti odabrani ponuditelj odabran za više grupa predmeta nabave Zakon o javnoj nabavi omogućava dvije opcije:


1. Objava jednog ugovora za više grupa predmeta nabave ili

  • U navedenom slučaju ostavite označene (kvačice) za sve "Dijelove ugovora" (grupe predmeta nabave) kao što je prikazano na sljedećoj slici:
2. Objava pojedinačnog ugovora za svaku grupu zasebno

  • U navedenom slučaju odznačite (maknite kvačicu) za "Dijelove ugovora" (grupe predmeta nabave) na koju se ne odnosi upisana Oznaka ugovora (npr. UG 1).
  • Spremite promjene te se vratite u korak "Ugovori" gdje će Vam sustav omogućiti unos "Oznake ugovora"  kao što je prikazano na slici:

NAPOMENA: Ako predmet nije podijeljen na grupe predmeta nabave, ostavljate kvačicu ispred opcije "Dio ugovora" gdje se prikazuje naziv (cjelokupnog) predmeta nabave.