Najčešća pitanja

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Ako provodim "mininadmetanja" na temelju okvirnog sporazuma, osim objave obavijesti o dodjeli ugovora (Postupci sklapanja ugovora) trebam li objaviti i tromjesečnu objavu ugovora?
Ne trebate. Objavom Obavijesti o dodjeli ugovora u rubrici "Postupci sklapanja ugovora" izvršili ste obvezu tromjesečne objave ugovora sklopljenih...
Thu, 3 May, 2018 at 2:15 PM
NIAS
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) Osnovni zadatak NIAS-a je sigurna i pouzdana identifikacija i autentifikacija korisnika ko...
Wed, 2 Oct, 2019 at 2:12 PM
Prijava na EOJN RH putem NIAS vjerodajnica
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) Osnovni zadatak NIAS-a je sigurna i pouzdana identifikacija i autentifikacija korisnika...
Tue, 4 Feb, 2020 at 8:07 AM
eIDAS login
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) is an EU regulation on/a set of standards for electronic identification and trust servi...
Tue, 4 Feb, 2020 at 8:07 AM
Da li je bolje predavati ponudu zadnji čas ili?
Neki od ponuditelja uvjerenja su da je predavanje ponude zadnji dan ili pred kraj roka (npr. zadnji sat), nekako bolje za njih i njihovu ponudu. Navedeno ni...
Wed, 6 Nov, 2019 at 2:42 PM
Usklađenosti vrste ugovora i CPV
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH implementirano je pravilo o obaveznoj usklađenosti vrste ugovora (robe, radovi, usluge) i osnovnog CPV-koda predm...
Mon, 17 Feb, 2020 at 12:35 PM