Kreiranje novog korisničkog računa unutar postojeće organizacije

 • U izborniku "Moji podaci" odaberite "Moji korisnici" i kliknite na "Novi korisnik"
 • Upišite podatke o novom korisniku te kliknite na "Spremi"


 • Kliknite na karticu "Uloge". Dodijelite odgovarajuću korisničku ulogu novom korisniku te kliknite na "Prihvati" i "Spremi".
  • Za naručitelje (uloga korisniku omogućava provedbu postupka (javnog) otvaranja ponuda i sl.): 
   • Admin postupka
   • Admin nabave
   • Admin nabave i postupka
   • Admin naručitelja
   • Korisnik OS (dodatna uloga namijenjena korisnicima središnje/zajedničke javne nabave za komunikaciju sa Središnjim tijelom javne nabave)
  • Za ponuditelje (uloga korisniku omogućava elektroničku dostavu ponuda i sl.):
   • Preuzimanje dokumentacije


Primjer ispravnog formata popunjavanja obrasca

Ime: Marko

Prezime: Marković

E-pošta: m.markovic@nn.hr

Korisničko ime: marko1944

Lozinka: mora sadržavati minimalno osam znakova, velika i mala slova i barem jednu brojku te ne smije započeti korisničkim imenom

Adresa: unesite adresu korisnika

Telefon: +385 11234567

(telefon mora biti točno u navedenom formatu)


Opis korisničkih uloga možete pročitati na sljedećim poveznicama:

NARUČITELJI I DAVATELJI KONCESIJA: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000394872-korisni-ke-uloge-naru-itelji-i-davatelji-koncesija

ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI (PREUZIMATELJI): https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000394869-korisni-ke-uloge-preuzimatelji