Što su to korisničke uloge?

 

Korisnička uloga je unaprijed definirana kategorija koja se može dodijeliti korisnicima na temelju njihovog opisa posla ili nekih drugih kriterija. Drugim riječima, korisnicima se dodjeljuju, odnosno ograničavaju pojedine aktivnosti, koje su dodijeljene odgovarajućoj ulozi.

 

Druga važna karakteristika korištenja uloga je integritet i sigurnost poslovnih podataka koji se osigurava korisniku prilikom korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave. Korisniku se mogu davati različite uloge sukladno potrebama.


GOSPODARSKI SUBJEKTI koji PREGLEDAVAJU OBJAVE


Korisničke uloge PRETPLATNIKA (korisnici Napredne tražilice)

Vrsta korisničkih uloga i njihov broj definiran je vrstom pretplate.

 
Admin pretplatnika
Pretplatnik
Preuzimanje dokumentacije (*pravna osoba)
Jednostavna tražilica

X

X

X

Napredna tražilica

X

X


Osobni sandučić

X

X

X

Zajednički sandučić

XSpremanje kriterija pretraživanja

X

X


Brzi pristup kriteriju pretraživanja

X

X


Dobivanje rezultata kriterija pretraživanja na adresu e-pošte (hitmail)

XPrijenos kriterija pretraživanja između korisnika

XBrisanje kriterija pretraživanja

X

X


Kreiranje novog korisnika

X


X

Brisanje korisnika

X


X

Izmjena matičnih podataka o organizaciji

XPreuzimanje dokumentacije

X

X

X

Elektronička dostava ponude/ZZS

X

X

*XPretplatnik plus – korisnička uloga koja se dodaje uz navedene uloge Pretplatnika.
Omogućava sljedeće funkcionalnosti:

1. Podsjetnik

2. Rekapitulacijska e-pošta

3. Interesantne objave

4. Statistika uspješnosti gospodarskih subjekata

5. Statistika objava po djelatnostima

 

Korisnička uloga PREUZIMATELJA (korisnici Jednostavne tražilice)

Preuzimanje dokumentacije

  • korištenje jednostavne tražilice
  • preuzimanje dokumentacije
  • osobni sandučić
  • kreiranje novog korisnika
  • brisanje korisnika