Kako biste se koristili uslugama naprednog pretraživanja kao što su napredna tražilica, kriteriji pretraživanja, svakodnevno dobivanje obavijesti e-poštom, potrebno se registrirati, tj. pretplatiti na jednu od ponuđenih pretplata.


Registrirajte se odabirom polja Registracija te popunjavanjem ekranskih formi za registraciju organizacije i korisnika.

Nakon što se upoznate s Općim uvjetima poslovanja i odaberete polje Spremi potrebno je provjeriti e-poštu korisnika kojega ste registrirali.

Na adresu e-pošte dobit ćete poruku s linkom kojim ćete aktivirati svoj korisnički račun.


Odmah nakon aktivacije dostupne su Vam usluge naprednog pretraživanja!


Djelatnici Narodnih novina d.d. poslat će Vam ponudu za odabranu pretplatu na upisanu adresu računa.

Nakon izvršenog plaćanja šaljemo račun.


Postupak registracije pretplatnika


Odabirom kartice Registracija otvara se forma sa slike. Odaberite Registracija pretplatnika i kliknite na gumb Dalje.U prvom koraku evidentirate osnovne podatke o organizaciji (tvrtka/naziv, država sjedišta i OIB).

NAPOMENA: za tvrtke sa sjedištem izvan RH OIB nije obavezno polje.U drugom koraku evidentirate Adrese ponuditelja


 

Sjedište

• obvezan unos

Adresa računa

• adresa na koju će Vam se dostaviti račun za pretplatu

• obvezan unos

Dodatne adrese

• ako želite upisati dodatnu adresu (adresa za kontakt, podružnica...)

• nije obvezan unos


Formati za unos telefonskih i telefaks brojeva: 01/1234567 ili 0XY/323123

Format za unos e-pošte: xyz@xyz.xyz

Format za unos URL adrese: http://, https://, ftp://, www. Treći korak je Vrsta pretplate.


Osnovna pretplata

U Osnovnoj pretplati možete registrirati jednog korisnika. Spremite "kriterije pretraživanja", tj. upite koje češće postavljate u naprednoj tražilici te odredite po kojem "kriteriju pretraživanja" želite svakodnevno e-poštom dobivati obavijesti o postupcima javne nabave. Osnovna pretplata je, stoga, idealna za mala poduzeća. Pretplatom na Osnovnu pretplatu možete se koristiti "naprednom tražilicom" pomoću koje jednostavnije i brže pronalazite javna nadmetanja koja Vas zanimaju.


Standardna pretplata

Standardna pretplata prilagođena je malim i srednjim poduzećima. Možete napraviti neograničeni broj "kriterija pretraživanja" pomoću kojih lakše i brže pronalazite javne nabave koje Vas zanimaju. Portal EOJN u Standardnoj pretplati svaki dan elektroničkom poštom šalje rezultate na 5 Vaših kriterija pretraživanja koja odaberete. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.


Poslovna pretplata

Naša ponuda za velika poduzeća i koncerne. Za poduzeća koja imaju više predmeta poslovanja i koja potencijalne nabave žele dostavljati velikom broju korisnika, pravi i najbolji odabir je Poslovna pretplata. Možete definirati neograničeni broj "kriterija pretraživanja" te odabrati svakodnevno obavješćivanje e-poštom po 30 kriterija. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.Četvrti korak – unos bankovnog računa. 


Pregled registracije ponuditelja:Nako što pregledate sažetak i kliknete na Spremi, otvara se nova forma u koju unosite osnovne i osobne podatke o korisniku.Ime i prezime su obvezni podaci.

OIB nije obavezan podatak.


U sljedećem koraku unosimo e-poštu na koju ćemo dobiti poruku za aktivaciju korisničkog računa.


 

Korisničko ime – sami ga određujete (npr. kkikic, kiki.kikic i sl.).

Lozinku također sami određujete.

Uvjeti za ispravan unos lozinke:

1. minimalna duljina je 8 znakova

2. mora sadržavati barem 1 znamenku

3. ne smije počinjati Vašim korisničkim imenom.

Potvrda lozinke – ponovnim upisom lozinke potvrđujete ispravnost unosa.U četvrtom koraku dostupni su Opći uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. Ako se slaže sa ponuđenim uvjetima, stavite kvačicu i klikne na gumb Spremi i dalje.Pregled podataka korisnikaNakon završene registracije provjerite e-poštu korisnika kojeg ste registrirali.

Da biste potvrdili svoju adresu e-pošte i aktivirali korisnički račun, kliknite OVDJE kako je prikazano na sljedećoj slici:
Odmah nakon aktivacije dostupne su Vam usluge naprednog pretraživanja!

Prijavite se na https://eojn.nn.hr.