Jednostavna nabava

Jednostavna nabava
Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke...
Mon, 2 Jan, 2023 at 8:43 AM
Objavljivanje Obavijesti o jednostavnoj nabavi
Kreiranje novog postupka jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "Nova jednostavna nabava" Osnovni parametr...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:07 PM
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "...
Fri, 28 Apr, 2017 at 8:48 AM
Objavljivanje samo obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
U modulu "Jednostavne nabave" moguće je provesti (objaviti) cijeli postupak od početka do kraja te nažalost nije moguće objaviti samo Obavijest o ...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:12 PM
Elektronička dostava ponude - Jednostavna nabava
Preduvjeti za elektroničku dostavu ponuda Besplatna registracija Da biste preuzeli dokumentaciju o jednostavnoj nabavi (u daljnjem tekstu: DoN) potrebna...
Mon, 22 Aug, 2022 at 1:46 PM
Provedba postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
  Kod objave postupka u svrhu nabave po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke župan...
Mon, 14 Feb, 2022 at 8:21 AM