Jednostavna nabava

Jednostavna nabava
Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke...
Thu, 8 Jul, 2021 at 10:36 AM
Objavljivanje Obavijesti o jednostavnoj nabavi
Kreiranje novog postupka jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "Nova jednostavna nabava" Osnovni parametr...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:07 PM
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "...
Fri, 28 Apr, 2017 at 8:48 AM
Objavljivanje samo obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
U modulu "Jednostavne nabave" moguće je provesti (objaviti) cijeli postupak od početka do kraja te nažalost nije moguće objaviti samo Obavijest o ...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:12 PM