Jednostavna nabava

Jednostavna nabava
Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke...
Fri, 28 Apr, 2017 at 9:01 AM
Objavljivanje Obavijesti o jednostavnoj nabavi
Kreiranje novog postupka jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "Nova jednostavna nabava" Osnovni parametr...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:07 PM
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "...
Fri, 28 Apr, 2017 at 8:48 AM
Da li je moguće elektronički dostaviti ponudu jednostavne nabave?
Nije moguće elektronički dostaviti ponudu jednostavne nabave u modulu jednostavne nabave. Ponude se šalju sukladno dokumentaciji jednostavne nabave i inter...
Thu, 27 Apr, 2017 at 2:29 PM
Objavljivanje samo obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave
U modulu "Jednostavne nabave" moguće je provesti (objaviti) cijeli postupak od početka do kraja te nažalost nije moguće objaviti samo Obavijest o ...
Thu, 27 Apr, 2017 at 3:12 PM