Kreiranje novog postupka jednostavne nabave

  • U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "Nova jednostavna nabava"


Osnovni parametri

VAŽNA NAPOMENA: Nije moguće naknadno ispravljati vrstu ugovora!


Pregled osnovnih podataka o postupku


Opći podaci o postupku


Rok za dostavu ponude

  • Format unosa datuma "dd.mm.gggg" (npr. "12.12.2012")
  • Format unosa vremena "ss:mm:ss" (npr. "15:00:00")


Postavljanje dokumentacije o jednostavnoj nabavi

  • Dokumentaciju o nabavi učitavate na gumb "Učitaj"
  • Ukoliko želite izmijeniti dokument koristite gumb "Izmijeni"
  • Za dodavanje priloga dokumentaciji koristite gumb "Dodaj"


Opcije objavljivanja jednostavne nabave

NAPOMENA: Obavijest o jednostavnoj nabavi objavljuje se sljedeći radni dan od datuma slanja

  • Odaberite datum slanja i adresu na koju se šalje račun


Obavijest o jednostavnoj nabavi

Nakon što ste unijeli sve podatke o jednostavnoj nabavi i priložili dokumentaciju i/ili priloge za željeni postupak, potrebno je

  • Kreirati "Obavijest o jednostavnoj nabavi" 
  • Provjeriti sadržaj i
  • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju