Objavljivanje Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u postupku jednostavne nabave

 • U izborniku "Jednostavne nabave" odaberite "Moje jednostavne nabave"
 • Označite postupak i kliknite na "Detalji"


 • U rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Sklapanje ugovora/rezultati postupka"


Osnovni podaci


Unos odabranog ponuditelja i ponude

 • Kliknite na "Odaberi ponuditelja"


 • Da biste pretažili bazu gospodarskih subjekata u EOJN RH koristite tražilicu kako je prikazano na slici.
 • Npr. upišite "OIB" odabranog ponuditelja i kliknite na "Traži".
 • Ukoliko je registriran u EOJN, označite tvrtku i kliknite na "Prihvati".
 • Uspješno ste dodali odabranog ponuditelja.
 • U iznimnim slučajevima kada tvrtka nije registrirana u EOJN samostalno unesite odabranog ponuditelja koristeći opciju "Unesi novog ponuditelja".


 • Nakon odabira/unosa ponuditelja kliknite na "Spremi i dalje" kako je prikazano na sljedećoj slici


 • Upišite podatke o ponudi
  • Oznaku ponude,
  • Datum i vrijeme zaprimanja ponude i
  • Cijenu bez i sa PDV-om.


Odabir

 • Stavite kvačicu da označite ponuditelja odabranim
 • Kliknite na "Spremi i dalje"


Ugovori

 • Kliknite na "Dodijeli ugovor"


 • Koristeći povećalo i tražilicu odaberite tvrtku s kojom ste sklopili ugovor o jednostavnoj nabavi
 • Upišite "Oznaku ugovora", kliknite na "Prihvati" te na "Spremi i dalje"


 • Upišite "Datum sklapanja ugovora"


Opcije objavljivanja

NAPOMENA: Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama objavljuje se sljedeći radni dan od datuma slanja

 • Odaberite datum slanja i adresu na koju se šalje račun


Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama

Nakon što ste unijeli sve podatke, potrebno je

 • Kreirati "Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama" 
 • Provjeriti sadržaj i
 • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju