Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke nabave koje nije potrebno provoditi prema ZJN 2016.


Jednostavne nabave objavit će se na izdvojenome popisu objava jednostavne nabave – Objave jednostavne nabave

Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave jednostavnih nabava te preuzimati dokumentaciju, ako ju je naručitelj priložio uz objavu.Obrasci koji se upotrebljavaju za postupke jednostavne nabave:


Cjenik za objavljivanje postupaka jednostavne nabave


250,00 HRK (bez PDV-a) objava postupka jednostavne nabave, koji uključuje:

  • objavu "Obavijesti o bagatelnoj nabavi"
  • objavu "Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama"
  • prilaganje dokumentacije za nadmetanje, pet dokumenata (jedan dokument – maksimalno 5 MB)
  • čuvanje dokumentacije 60 dana od dana objave.


Za više informacija o objavljivanju bagatelnih nabava na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH slobodno se obratite Službi za korisnike. 


NAPOMENA:

  • Dokumenti objavljeni uz objavu Obavijesti o jednostavnoj nabavi dostupni su svim registriranim korisnicima Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Dakle i naručiteljima (javni i sektorski) i ponuditeljima (preuzimatelji i pretplatnici)