Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke nabave koje nije potrebno provoditi prema ZJN 2016.


Jednostavne nabave objavit će se na izdvojenome popisu objava jednostavne nabave – Objave jednostavne nabave

Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave jednostavnih nabava te preuzimati dokumentaciju, ako ju je naručitelj priložio uz objavu.Jednostavnu nabavu sada možete provoditi na tri načina:

 1. e-Dostava s javnom objavom poziva
  • javna objava postupka jednostavne nabave
  • zainteresirani ponuditelji isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH
  • elektronička sredstva komunikacije
   • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
   • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
  • otvaranje ponuda na portalu EOJN RH
  • objava ugovora jednostavne nabave
 2. e-Dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS)
  • pozivanje gospodarskih subjekata na dostavu ponuda
  • pozvani gospodarski subjekti isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH
  • elektronička sredstva komunikacije
   • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
   • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
  • otvaranje ponuda na portalu EOJN RH
  • objava ugovora jednostavne nabave
 3. javna objava poziva
  • javna objava postupka jednostavne nabave
  • svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju papirnate ponude
  • objava ugovora jednostavne nabave


Prednosti primjene jednostavne nabave na EOJN RH

 • primjena elektroničkih sredstva komunikacije
  • elektronička dostava ponuda
  • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
  • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
 • moguća primjena standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac)
 • dohvat potvrde iz obrtnog/sudskog registra za odabranog ponuditelja
 • objavom ugovora jednostavne nabave automatski se generira zapis u registru ugovora.
Upute za primjenu nadograđenog modula jednostavne nabave

Uputa za elektroničku dostavu ponuda, ako je primjenjivoObrasci koji se upotrebljavaju za postupke jednostavne nabave:


Cjenik za objavljivanje postupaka jednostavne nabave


33,18 EUR/250,00 HRK (bez PDV-a) objava postupka jednostavne nabave, koji uključuje:

 • objavu "Obavijesti o jednostavnoj nabavi"
 • objavu "Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama"
 • prilaganje dokumentacije za nadmetanje, pet dokumenata (jedan dokument – maksimalno 5 MB)
 • čuvanje dokumentacije 60 dana od dana objave.


Za više informacija o objavljivanju bagatelnih nabava na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH slobodno se obratite Službi za korisnike.


NAPOMENA:

 • Dokumenti objavljeni uz objavu Obavijesti o jednostavnoj nabavi dostupni su svim registriranim korisnicima Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Dakle i naručiteljima (javni i sektorski) i ponuditeljima (preuzimatelji i pretplatnici)