E-nabava

Što je e-nabava?
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokreće se modul ...
Wed, 3 May, 2017 at 12:01 PM
Osnovni pojmovi
E-nabava Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikac...
Wed, 3 May, 2017 at 12:04 PM
Nepodudaranje uputa i izgleda EOJN sustava
Zbog stalnog unaprjeđenja EOJN RH sustava, može se dogoditi da se koraci u sustavu ne podudaraju sa uputama. Trudimo se ažurirati upute i žao nam je zbo...
Wed, 2 May, 2018 at 2:54 PM
Novi princip objavljivanja objava javne nabave velikih vrijednosti od 1. listopada 2016.
Poštovani korisnici (naručitelji), u cilju daljnjeg usklađivanja sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH s novim sustavom objava u Službenom ...
Wed, 2 May, 2018 at 2:55 PM
Potpisivanje ponude elektroničkom osobnom iskaznicom
Potpisivanje ponuda (uveza ponude) prilikom predaje elektroničke ponude moguće je pomoću nove elektroničke osobne iskaznice (kvalificiran...
Tue, 20 Dec, 2016 at 11:39 AM
Izdaju li Narodne novine d.d. napredni elektronički potpis?
Narodne novine d.d. ne izdaju napredni elektronički potpis. Za podršku u svezi s njegovim korištenjem, potrebno je kontaktirati izdavatelja.
Thu, 28 Jul, 2016 at 9:43 AM
Metadata unutar uveza ponude / hash
  S lijeve strane može se pogledati prilog uvezu ponude, koji je MetaData xml datoteka. Kada se otvori, datoteka sadrži dodatne informacije: ...
Mon, 2 May, 2016 at 10:45 AM
Hash – što je to?
Hash funkcija je svaki algoritam koji od podataka proizvoljne dužine stvara podatke fiksne dužine. Vrijednost koja je izlazna vrijednost je hash i ona je f...
Mon, 2 May, 2016 at 10:32 AM
Valjanost stranih potpisa
Ako predajete elektroničku ponudu iz zemlje koja nije članica EU-a, svoju ponudu potpisujete naprednim elektroničkim potpisom, tj. certifikatom koji je izda...
Wed, 17 Feb, 2016 at 2:14 PM
Potpis se ne vidi kod printanja
Elektronički potpis je skupina jedinica i nula koji neporecivo dokazuju identitet neke osobe. Iz tog razloga, printanje nekog dokumenta koji je potpisan ...
Wed, 13 Apr, 2016 at 10:46 AM