E-nabava

Što je e-nabava?
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokreće se modul ...
Wed, 3 May, 2017 at 12:01 PM
Osnovni pojmovi
E-nabava Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikac...
Wed, 3 May, 2017 at 12:04 PM
Nepodudaranje uputa i izgleda EOJN sustava
Zbog stalnog unaprjeđenja EOJN RH sustava, može se dogoditi da se koraci u sustavu ne podudaraju sa uputama. Trudimo se ažurirati upute i žao nam je zbo...
Wed, 2 May, 2018 at 2:54 PM
Novi princip objavljivanja objava javne nabave velikih vrijednosti od 1. listopada 2016.
Poštovani korisnici (naručitelji), u cilju daljnjeg usklađivanja sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH s novim sustavom objava u Službenom ...
Wed, 2 May, 2018 at 2:55 PM
Metadata unutar uveza ponude / hash
  S lijeve strane može se pogledati prilog uvezu ponude, koji je MetaData xml datoteka. Kada se otvori, datoteka sadrži dodatne informacije: ...
Mon, 2 May, 2016 at 10:45 AM
Hash – što je to?
Hash funkcija je svaki algoritam koji od podataka proizvoljne dužine stvara podatke fiksne dužine. Vrijednost koja je izlazna vrijednost je hash i ona je f...
Mon, 2 May, 2016 at 10:32 AM
Kako reproducirat HASH vrijednost koju vidim u EOJN sustavu?
EOJN sustav koristi MD5 hashing alkoritam. Output istoga je prikazan kao base64. Isti podaci su pohranjeni kao prilog u obliku meta podataka unutar uv...
Mon, 2 May, 2016 at 10:45 AM
Kako izgleda detaljnije potpisivanje, tehnički pregled
Sukladno informacijama koje je objavila tvrtka Adobe (https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf) p...
Thu, 25 Aug, 2016 at 8:57 AM
Nedostupnost EOJN-a
Poštovani korisnici EOJN-a, u slučaju nemogućnosti predaje ponude, zahtjeva za sudjelovanje, plana i projekta ili nemogućnosti javnog otva...
Tue, 25 Apr, 2017 at 2:02 PM
Evidencija nedostupnosti sustava EOJN-a
Redni broj Postupak  Nedostupnost  Nedostupnost nastupila Nedostupnost otklonjena 1. ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU O...
Tue, 25 Apr, 2017 at 2:03 PM