Poštovani korisnici EOJN-a,


u slučaju nemogućnosti predaje ponude, zahtjeva za sudjelovanje, plana i projekta ili nemogućnosti javnog otvaranja ponuda potrebno je prijaviti Službi za pomoć korisnicima nedostupnost sustava za određeni postupak.


Gospodarski subjekt ili naručitelj nedostupnost dužan je prijaviti, bez odgode, Službi za pomoć korisnicima EOJN-a RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6 do 20 sati. 


Ukoliko nedostupnost nije prijavljena pravovremeno, Narodne novine d.d. nisu dužne postupati sukladno Interni protokolu o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


Narodne novine d.d. vodit će evidenciju prijava korisnika koje se odnose na nedostupnost sustava. 


Prijave koje se ne odnose na nedostupnost sustava prijavljuju se Službi za pomoć korisnicima EOJN-a RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati.


Nedostupnost sustava definirana je "Naputkom o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave RH" (NN 80/2016).

Procedura u slučaju prijave nedostupnosti i utvrđene nedostupnosti sustava definirana je "Internim protokolom o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave RH"
Prijava nedostupnosti vrši se od ponedjeljka do subote od 6 do 20 sati preko aplikacije "Prijava nedostupnosti EOJN-a"
Evidencija nedostupnosti sustava.