Redni
broj
Postupak  Nedostupnost 
Nedostupnost nastupila Nedostupnost otklonjena
1. ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OŠ BUKOVAC predaja elektroničkih ponuda
15.5.2015. 12:37 15.5.2015 13:05