Poštovani korisnici (naručitelji),

u cilju daljnjeg usklađivanja sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH s novim sustavom objava u Službenom listu EU, obavještavamo Vas da od 1. listopada 2016. objave obavijesti o javnoj nabavi u postupcima velike vrijednosti  tj. obavijesti javne nabave koje su poslane na objavu Uredu za publikacije Europske unije ne smiju se objaviti u EOJN RH prije objave u Službenom listu Europske unije.

Iznimno se objave o javnoj nabavi mogu objaviti u EOJN RH prije objave u Službenom listu Europske unije ako naručitelj nije obaviješten o objavi u Službenom listu Europske unije u roku od 48 sati nakon potvrde primitka obavijesti.

Naručitelji se ne moraju registrirati u TED-u.
Naručitelji ne objavljuju u TED-u.
Naručitelji objavljuju kao i do sada u EOJN sustavu, a sustav za njih objavljuje u TED-u, samo sada je objava u EOJN sustavu vidljiva s vremenskim odmakom.

Dopis Uprave za sustav javne nabave nalazi se kao PDF prilog ovom članku.