EOJN RH 2021.

Izmjene u planu nabave i registru ugovora
Poštovani korisnici, od 1. siječnja 2021. na snagu stupa »Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savje...
Thu, 24 Dec, 2020 at 10:58 AM
Izmjene u dohvatu potvrde o stanju duga
Poštovani korisnici,   od 1. siječnja 2021. doći će do promjene procesa dohvata potvrde o stanju duga putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.   U...
Thu, 5 May, 2022 at 8:00 AM
Anketa i prikupljanje podataka o provedbi ugovora s javnim naručiteljima
Mjerenje uspješnosti javne nabave u Hrvatskoj SRSP 2020 Krovni sporazum o upravljanju (br. TF073493), 1. faza (EK Ugovor br. REFORM/GA2020/007) REFERENTNA ...
Tue, 27 Apr, 2021 at 11:32 AM
Prikupljanja podataka kod javne nabave vozila za cestovni prijevoz
Od 2. kolovoza 2021. godine Hrvatska ima obvezu prikupljanja podataka vezane za obveze naručitelja da pri javnoj nabavi određenih vozila za cestovni prijevo...
Tue, 14 Sep, 2021 at 8:28 AM
CPV-kodovi na koje se odnosi pravilo o prikupljanju podataka kod javne nabave vozila za cestovni prijevoz
Prikupljanja podataka kod javne nabave vozila za cestovni prijevoz CPV-kodovi na koje se odnosi navedeno pravilo: 33193000-9 Vozila za invalide, inv...
Tue, 14 Sep, 2021 at 8:26 AM
Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2022. godine
Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se ...
Mon, 3 Jan, 2022 at 9:47 AM