Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2022. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).


Detalje možete pročitati na internetskim stranicama Uprave za trgovinu i politiku javne nabave na sljedećem linku

http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=6168