Mjerenje uspješnosti javne nabave u Hrvatskoj
SRSP 2020 Krovni sporazum o upravljanju (br. TF073493), 1. faza
(EK Ugovor br. REFORM/GA2020/007)
REFERENTNA OZNAKA EK-a #20HR10


Anketa i prikupljanje podataka o provedbi ugovora s javnim naručiteljima


Poštovani,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Svjetska banka surađuje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja putem njegove Uprave za trgovinu i politiku javne nabave na projektu mjerenja uspješnosti javne nabave u Hrvatskoj, u okviru 1. faze Krovnog sporazuma o upravljanju (br. TF073493) iz Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) za 2020. U okviru tog projekta Svjetska banka i Uprava za trgovinu i politiku javne nabave izradile su internetsku anketu i predložak za unos podataka za:


Cilj je internetske ankete saznati više o percepciji koju službenici za javnu nabavu imaju o poteškoćama u provedbi ugovora te kvaliteti radova, robe i usluga koje su ugovaratelji isporučili tijekom faze izvršenja ugovora. Cilj je predloška za unos podataka prikupiti informacije o izmjenama ugovora nakon potpisivanja, financijskim kaznama izrečenima ugovarateljima s kojima su sklopljeni ugovori te krajnjim rokovima isporuke i isplaćenim iznosima. Odgovori iz internetske ankete i podaci iz predloška za unos podataka poslužit će kako bi se stekao uvid u iskustva službenika za javnu nabavu i dale praktične preporuke za ublažavanje poteškoća na koje nailaze u obavljanju svojih dužnosti.


Ovim putem molimo službenike za javnu nabavu iz svake organizacije da ispune internetsku anketu. Predložak za unos podataka može ispuniti po jedan službenik za javnu nabavu u svakoj organizaciji. U predlošku za unos podataka traži se unos podataka o izmjenama ugovora za najviše 20 ugovora po organizaciji.


Molimo da ispunjene ankete i predloške dostavite do 7. svibnja 2021.

 

Zahvaljujemo vam na suradnji i vašem doprinosu ovom zadatku. Vaše sudjelovanje u ovim aktivnostima bit će ključno za utvrđivanje uspješnosti javne nabave u Hrvatskoj, kao i područja u kojima su moguća poboljšanja.


Radujemo se vašem sudjelovanju.