Poštovani korisnici,


od 1. siječnja 2021. na snagu stupa »Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi« (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html).


Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika doći će do dodavanja novih podataka u Planu nabave i Registru ugovora.


U Planu nabave dodaje se podatak

  • financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU


U Registru ugovora dodaju se podaci:

  • financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU
  • oznaka/broj ugovoraKod objavljivanja planova nabave možete koristiti novu verziju predloška za importiranje podataka u EOJN RH.

Novi predložak plana nabave možete preuzeti ovdje.


NAPOMENA: ispravno importiranje stavki plana nabave pomoću novog predloška moguće je nakon 1. siječnja 2021.