Prikupljanja podataka kod javne nabave vozila za cestovni prijevoz


CPV-kodovi na koje se odnosi navedeno pravilo:


33193000-9 Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave
33193100-0 Vozila za invalide i invalidska kolica
33193110-3 Vozila za invalide
34100000-8 Motorna vozila
34110000-1 Osobni automobili
34111000-8 Karavani i limuzine
34111100-9 Karavani
34111200-0 Limuzine
34113000-2 Vozila s pogonom na četiri kotača
34113100-3 Džipovi
34113200-4 Terenska vozila
34113300-5 Izvancestovna vozila
34114000-9 Vozila za posebne namjene
34114100-0 Interventna vozila
34114110-3 Vozila za spašavanje
34114120-6 Paramedicinska vozila
34114121-3 Sanitetska vozila
34114122-0 Vozila za prijevoz pacijenata
34114200-1 Policijski automobili
34114210-4 Vozila za prijevoz uhićenika
34114300-2 Vozila za socijalnu skrb
34114400-3 Minibusi
34115000-6 Drugi osobni automobili
34115200-8 Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba
34115300-9 Vozila za prijevoz, rabljena
34120000-4 Motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba
34121000-1 Autobusi i međugradski autobusi
34121100-2 Autobusi za javni promet
34121200-3 Zglobni autobusi
34121300-4 Autobusi na kat
34121400-5 Niskopodni autobusi
34121500-6 Međugradski autobusi
34130000-7 Motorna vozila za prijevoz robe
34131000-4 Manja dostavna vozila
34133000-8 Zglobna teretna vozila
34133100-9 Cisterne
34133110-2 Kamioni-cisterne za gorivo
34134000-5 Kamioni s otvorenim sandukom i kamioni-kiperi
34134100-6 Kamioni s otvorenim sandukom
34134200-7 Kamioni kiperi
34136000-9 Dostavna vozila
34136100-0 Laka dostavna vozila
34136200-1 Zatvorena dostavna vozila
34137000-6 Teretna vozila, rabljena
34138000-3 Cestovni tegljači
34140000-0 Teška motorna vozila
34142000-4 Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni
34142100-5 Teretna vozila s podiznom platformom
34142300-7 Samoistovarni kamioni
34143000-1 Vozila za zimsku službu
34144000-8 Motorna vozila za posebne namjene
34144200-0 Vozila za interventne službe
34144210-3 Vatrogasna vozila
34144211-0 Kamioni s okretnim ljestvama
34144212-7 Vozila vodonosci
34144213-4 Vozila za gašenje požara
34144220-6 Vozila za prijevoz vozila u kvaru
34144400-2 Vozila za održavanje cesta
34144410-5 Vozila za vađenje blata i sl. iz cestovnih odvodnih kanala
34144420-8 Vozila za posipanje soli
34144430-1 Vozila za čišćenje cesta
34144431-8 Vozila za čišćenje cesta usisavanjem
34144440-4 Vozila za posipavanje pijeska
34144450-7 Vozila za prskanje
34144500-3 Vozila za odvoz smeća i fekalija
34144510-6 Vozila za odvoz smeća
34144511-3 Vozila za skupljanje otpada
34144512-0 Vozila za sabijanje otpada
34144520-9 Cisterne za fekalije
34144700-5 Komunalna vozila
34144750-0 Teretna vozila
34144900-7 Električna vozila
34144910-0 Električni autobusi

60000000-8 Usluge prijevoza (osim prijevoza otpada)
60100000-9 Usluge cestovnog prijevoza
60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza
60120000-5 Taksi-usluge
60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
60140000-1 Izvanredni putnički prijevoz
60150000-4 Putnički prijevoz zaprežnim vozilima
60160000-7 Kopneni prijevoz pošte
60161000-4 Usluge prijevoza paketa
60170000-0 Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem
60171000-7 Najam putničkih vozila s vozačem
60172000-4 Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem
60180000-3 Najam vozila za prijevoz robe s vozačem
60181000-0 Najam teretnih vozila s vozačem
60182000-7 Najam industrijskih vozila s vozačem
60183000-4 Najam dostavnog vozila s vozačem

63500000-4 Usluge putničkih agencija i turoperatora te usluge pomoći turistima
63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge
63514000-5 Usluge turističkih vodiča
63515000-2 Usluge putovanja
63516000-9 Usluge organizacije putovanja
63520000-0 Usluge prijevozne agencije
63521000-7 Usluge agencije za prijevoz tereta
64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge
64100000-7 Poštanske i kurirske usluge
64110000-0 Poštanske usluge
64111000-7 Poštanske usluge u vezi s dnevnim tiskom i časopisima
64112000-4 Poštanske usluge u vezi s pismima
64113000-1 Poštanske usluge u vezi s paketima
64120000-3 Kurirske usluge
64121000-0 Multimodalne kurirske usluge
64121100-1 Usluge dostave pošte
64121200-2 Usluge dostave paketa

90440000-3 Usluge čišćenja septičkih jama
90450000-6 Usluge čišćenja septičkih spremnika
90460000-9 Usluge pražnjenja septičkih jama i septičkih spremnika
90500000-2 Usluge u vezi s otpacima i otpadom
90510000-5 Zbrinjavanje i obrada otpada
90511000-2 Usluge skupljanja otpada
90511100-3 Usluge skupljanja krutog komunalnog otpada
90511200-4 Usluge skupljanja kućnog otpada
90511300-5 Usluge skupljanja smeća
90511400-6 Usluge skupljanja papira
90512000-9 Usluge prijevoza otpada
90513000-6 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
90513100-7 Usluge zbrinjavanja kućnog otpada
90513200-8 Usluge zbrinjavanja krutog komunalnog otpada
90513700-3 Usluge prijevoza mulja
90520000-8 Usluge u vezi s radioaktivnim, otrovnim, medicinskim i opasnim otpadom
90521100-6 Usluge skupljanja radioaktivnog otpada
90521400-9 Prijevoz radioaktivnog otpada
90521410-2 Prijevoz otpada niskog stupnja radioaktivnosti
90521420-5 Prijevoz otpada srednjeg stupnja radioaktivnosti
90524400-0 Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje bolničkog otpada
90610000-6 Usluge čišćenje i metenja ulica
90611000-3 Usluge čišćenja ulica
90620000-9 Usluge čišćenja snijega
90630000-2 Usluge uklanjanja leda
90640000-5 Usluge čišćenja i pražnjenja slivnika
90641000-2 Usluge čišćenja slivnika
90642000-9 Usluge pražnjenja slivnika