e-ESPD

elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – obavezna primjena od 18. travnja 2018. godine

Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
Pravna osnova: Članak 261. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku. Članak 452. Ovaj Zakon objavit će...
Wed, 18 Apr, 2018 at 11:22 AM
Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji
Pravna osnova: Članak 261. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku. Članak 452. Ovaj Zakon objavit će...
Mon, 23 Apr, 2018 at 1:00 PM
e-ESPD – najčešća pitanja i odgovori (FaQ)
Što je to ESPD obrazac? ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje ...
Mon, 23 Apr, 2018 at 1:03 PM
Elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - e-ESPD
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016.) od 18. travnja 2018. obvezna je primjena e-ESPD-a u postupcima javne nabave u RH. Detalje o e-ESPD-u možete ...
Wed, 18 Apr, 2018 at 12:42 PM