• U "Radu s postupkom" odaberite "Izmjena troškovnika/eESPD zahtjeva (bez objave obavijesti)


U 2. koraku "Izmjene ESPD zahtjeva" u kojem se mijenja e-ESPD zahtjev nalazi se jedan ili više objavljenih e-ESPD zahtjeva

 • Odaberite „Povuci“ kod e-ESPD zahtjeva kojeg želite zamijeniti
  • Navedeni dokument se ne briše – deaktivira se (ostaje u sustavu, ali nije dostupan korisnicima – javno je vidljiv, ali nije aktivan dokument)


 • Kreirajte novi e-ESPD zahtjev ili preko predloška ili kao potpuno novi e-ESPD zahtjev
  • Otvorit će se novi set koraka identičan koracima koje ste koristili kod kreiranja e-ESPD zahtjeva prije same objave poziva na nadmetanje


 • U koraku 12. kreirajte izmijenjeni e-ESPD zahtjev
  1. Kreiranjem se automatski objavljuje novi eESPD i šalju notifikacije svim zainteresiranim g.s.
  2. Kliknite na ikonu pod rednim brojem 2. ako želite preuzeti e-ESPD zahtjev u zip datoteci (pdf i xml) u cilju provjere sadržaja
  3. Kliknite na "Spremi i dalje"


 • U 13. koraku "Sažetak" kliknite na "Spremi" da biste se vratili natrag u postupak


 1. Pod rednim brojem jedan prikazan je povučen, tj. izmijenjeni e-ESPD zahtjev, 
 2. Pod rednim brojem dva prikazan je izmijenjeni i objavljeni e-ESPD zahtjev.

Napomena: koristite opciju "Preuzmi" za pregled e-ESPD zahtjeva


Napomena: Ako se ide kroz modul „ESPD“ -> "Moji ESPD dokumenti" izmjena ESPD-a je moguća samo za eESPD-ove koji su u statusu „u pripremi“ (objavljeni se ne mogu mijenjati kroz navedeni modul)