Što je to ESPD obrazac?
ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.

Tom izjavom poduzeća ili drugi gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupku mogu dokazati da:

  • nisu u nekoj od situacija zbog kojih bi morali ili mogli biti isključeni iz postupka
  • udovoljavaju odgovarajućim kriterijima za isključenje i odabir.

Samo odabrani ponuditelj mora dostaviti potvrde koje javni naručitelji obično traže kao dokaz. Od ostalih se u slučaju sumnje mogu zatražiti neki ili svi dokumenti. Ako poduzeće pruža poveznice na stvarne dokaze odgovarajućim registrima, naručitelji im ondje mogu izravno pristupiti. Time će se znatno smanjiti administrativno opterećenje dokazivanja prihvatljivosti sudionika.

Tehničke specifikacije nisu dio ESPD-a. On obuhvaća samo uvjete za sudjelovanje (pretkvalifikaciju) u smislu kriterija za isključenje i odabir.


Koja je razlika e-ESPD i ESPD obrasca?
e-ESPD je elektronička verzija ESPD obrasca tj. verzija u obliku web-obrasca. e-ESPD obrazac kreira se i popunjava putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.


Od kada se primjenjuje e-ESPD obrazac?
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) obvezna primjena e-ESPD je od 18. travnja 2018. 


Da li je potrebno potpisati (elektronički) e-ESPD obrazac?
e-ESPD obrazac nije potrebno potpisivati


Kada je predmet nabave podijeljen na grupe da li se mora koristiti e-ESPD obrazac za svaku grupu?
Moguće su dvije opcije

  • svaka grupa predmeta nabave – zaseban e-ESPD obrazac ili
  • jedan e-ESPD obrazac za više grupa predmeta nabave


Prilaže li se e-ESPD zahtjev kod natječaja (otvorenog i ograničenog)?
Ne, natječaj se tretira kao poseban režim nabave.


Kod višefaznih postupaka (ograničeni, pregovarački…), kada se primjenjuje (prilaže) e-ESPD obrazac?

e-ESPD obrazac se primjenjuje samo u prvoj fazi postupka.