Nova korisnička uloga "Korisnik OS" namijenjena je:

  • osobama (korisnicima) koje naručitelj želi ovlastiti za komunikaciju sa središnjim tijelom javne nabave
  • osobama (korisnicima) kojima će biti dodijeljeno pravo na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma koje je provelo središnje tijelo javne nabave


Uloga se može dodijeliti postojećim i novim korisnicima.


Postojećim korisnicima dodjeljujete ulogu na način da u izborniku "Moji podaci" pod rubrikom "Moji korisnici" odaberete osobu kojoj želite dodijeliti ulogu i odabirom "Detalji" na kartici "Uloge" dodijelite novu (dodatnu) ulogu "Korisnik OS". 


Postupak dodjeljivanja dodatne korisničke uloge "Korisnik OS":

  • Na kartici "Uloge" kliknite na "Nova"


  • Odaberite korisničku ulogu "Korisnik OS" i kliknite na "Prihvati"


  • Kliknite na "Spremi"


Novim korisnicima, nakon što upišete i spremite osobne podatke, dodjeljujete ulogu na isti način kako je opisano u ovom članku. Detaljnu uputu kako kreirati novi korisnički račun možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000522894-kreiranje-novog-korisni%C4%8Dkog-ra%C4%8DunaPostupci za koje Vam je dodijeljeno pravo na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma koje je provelo središnje tijelo javne nabave nalaze se u izborniku "Postupci JN" -> "Središnje tijelo".
Vezani članci:

Središnja/Zajednička javna nabava – prijenos prava na korisnike OS za sklapanje ugovora

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000053948-sredi%C5%A1nja-zajedni%C4%8Dka-javna-nabava-prijenos-prava-na-korisnike-os-za-sklapanje-ugovora


Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora (skraćeni nazivi: "mini nadmetanja" i "mini tenderi")

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000031875-ponovna-provedba-nadmetanja-i-dodjeljivanje-pojedina%C4%8Dnih-ugovora-skra%C4%87eni-nazivi-mini-nadmetanja-


"Tromjesečne objave sklopljenih ugovora" – priprema i objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000029426-tromjese%C4%8Dne-objave-sklopljenih-ugovora-priprema-i-objavljivanje-obavijesti-o-sklopljenim-ugovorima-