• Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona kojim se regulira javna nabava, a koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.
   
 • Obrasci sukladno Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti ne mijenjaju se
  • od 1. siječnja 2017. ne primjenjuje se e-nabava u postupcima javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti
    
 • Obrasci sukladno Zakonu o koncesijama ne mijenjaju se
   
 • Nove obrasce koji se primjenjuju sukladno novome Zakonu o javnoj nabavi možete vidjeti na  - https://simap.ted.europa.eu/hr/web/simap/standard-forms-for-public-procurement
   
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda jedini je kriterij za dodjelu
  • do 1. srpnja 2017. moguće je odabrati cijenu kao jedini kriterij
    
 • Naručitelji su obavezni sve odluke koje donose u postupcima javne nabave objaviti putem EOJN RH
 • Elektronički potpis – naručitelj ne smije odbiti ponuditelja koji nije potpisao ponudu elektroničkim potpisom
   
 • Pregovarački postupak bez prethodne obavijesti
  • naručitelj poziva ponuditelje na pregovore isključivo kroz sustav EOJN
  • obavezna primjena e-dostave
     
 • Obavijest o projektnom natječaju – obavezna primjena e-dostave
   
 • Ugovori po okvirnim sporazumima objavljuju se u EOJN-u kroz „Obavijest o dodjeli ugovora“ (objavljuju se „grupirani“)
    
 • Poništenje postupka/grupe prije isteka roka za dostavu ponuda
 • Poništenje postupka/grupe nakon isteka roka za dostavu ponuda
  • prilaganje Odluke o poništenju za postupak/grupu
  • Objava obrasca Obavijest o dodjeli ugovora  sekcija „V.1) Podaci o nesklapanju“ za grupu
    
 • Poništenje postupka/grupe nakon isteka roka za dostavu ponuda
  • prilaganje Odluke o poništenju za postupak/grupe koja je poništena
  • Prilaganje Odluke o odabiru za grupe za koje je sklopljen ugovor
  • Objava obrasca Obavijest o dodjeli ugovora  sa kojim se objavljuje sklapanje ugovora za grupe za koje je sklopljen ugovor i poništenje grupa za koje nije sklopljen ugovor
    
 • dinamički sustav nabave može se provoditi kroz sustav EOJN-a