Objavljeni postupci javne nabave

Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr )Preduvjeti za elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje

 • Besplatna registracija
 • Preuzimanje dokumenta u postupku ili stavljanje postupka u favorite
  • Preuzimanjem dokumentacije o nabavi, priloga ili stavljanjem postupka u favorite postupak ulazi na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci") što je preduvjet za elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje
 • Računalo, internetski preglednik i pristup internetu


Vrste postupaka za koje je predviđena elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje:

 • Ograničeni
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje
 • Dinamički sustav nabave
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije


Stavljanje postupka u favorite

 • Prijavite se u EOJN.
 • Kliknite na "sivu zvjezdicu" da biste uvrstili postupak u favorite.
 • Ukoliko je dokumentacija objavljena, preuzimanjem također stavljate postupak na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci").
 • Navedeno Vam omogućava elektroničku dostavu ZZS.


 • Na slici je prikazan postupak kojeg ste stavili u Vaše favorite.


Elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje

NAPOMENE:

 • Uvez zahtjeva za sudjelovanje
  • pdf dokument kojeg, pri kraju postupka pripreme e-zahtjeva za sudjelovanje, kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente
 • Svi dokumenti i uvez zahtjeva za sudjelovanje se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. U procesu otvaranja zahtjeva za sudjelovanje ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Proces predaje zahtjeva za sudjelovanje

 • Nakon prijave u EOJN, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste iskazali interes, tj. za koje ste preuzeli dokumentaciju o nabavi, priloge ili stavili postupak u favorite.
 • Označite postupak za koji želite predati zahtjev za sudjelovanje i kliknite na "Predaja ZZS"


Predaja zahtjeva za sudjelovanje

 • "Predajete li ZZS u ime Zajednice ponuditelja" – označite sa "Da" ili "Ne"
 • "Oznaka zahtjeva" – ponuditelj proizvoljno određuje oznaku zahtjeva


Osnovni podaci zahtjeva za sudjelovanje

Unos osnovnih podataka o zahtjevu za sudjelovanje

Ponuđeni predmet

 • Ako je predmet nabave podijeljen po grupama, odaberite za koje grupe predmeta nabave predajete ZZS


Predaja dokumenata zahtjeva

 • Učitajte sve dokumente zahtjeva za sudjelovanje osim elektroničkog ESPD zahtjeva.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.

 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ZZS
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "Dodaj novi dokument" – koristite za dodavanje dokumenata
 • X - koristite za brisanje dokumenta

Napomena: Popis dokumenata, koje dostavljate naručitelju kao dio zahtjeva za sudjelovanje, možete provjeriti u uvezu zahtjeva za sudjelovanje. Uvez kreirate u 5. koraku.


Predaja ESPD odgovoraKreiranje "Uveza ZZS"

Uvez ZZS je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju ZZS na temlju upisanih informacija i datoteka. Uvezu ZZS nije moguće mjenjati sadržaj i strukturu. Uvez ZZS sadrži XML vezu na dokumente ZZS ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupnog zahtjeva za sudjelovanje. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predanog zahtjeva za sudjelovanje.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ZZS" i spremite dokument lokalno na računalo
 • Ako je potrebno potpišite dokument naprednim elektroničkim potpisomUčitavanje "Uveza ZZS"

 • Ako je potrebno dokument "Uveza ZZS" potpišite naprednim elektroničkim potpisom lokalno na Vašem računalu
 • Učitajte "Uvez ZZS"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje ZZS, uvez ZZS kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element ZZS, sve do procesa otvaranja ZZS, gdje se pristigle ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim rječima, dok nije istekao rok za podnošenje ZZS i započelo otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio zahtjeva za sudjelovanje.


 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati ZZS.
 • Ukoliko nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ZZS" te ponovite postupak učitavanja i predaje.


Potvrda o zaprimanju ponude

Potvrda o uspješnom slanju ZZS odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Zahtjevi za sudjelovanje" – status ZZS je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.


VAŽNA NAPOMENA:

Molimo koristite jedan korisnički račun i jedan prozor/tab/karticu u Vašem internetskom pregledniku!

U EOJN RH nije dopušten rad (dostava ponuda/ZZS) u više prozora/tabova/kartica!

Ukoliko sam započeo dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028253--ukoliko-sam-zapo%C4%8Deo-dostavu-zahtjeva-za-sudjelovanjem-a-nisam-zavr%C5%A1io-kako-nastavljam-sa-unosom-da


Ukoliko sam već predao zahtjev za sudjelovanje, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od zahtjeva za sudjelovanje?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028255-ukoliko-sam-ve%C4%87-predao-zahtjev-za-sudjelovanjem-kako-napraviti-izmjenu-dopunu-ili-odustati-od-zahtje