Objavljeni postupci javne nabave

Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr )Preduvjeti za elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje

 • Besplatna registracija
 • Preuzimanje dokumenta u postupku ili stavljanje postupka u favorite
  • Preuzimanjem dokumentacije o nabavi, priloga ili stavljanjem postupka u favorite postupak ulazi na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci") što je preduvjet za elektroničku dostavu ponuda
 • Računalo, internetski preglednik i pristup internetu


Vrste postupaka za koje je predviđena elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje:

 • Ograničeni
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje
 • Dinamički sustav nabave
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije


Stavljanje postupka u favorite

 • Prijavite se u EOJN.
 • Kliknite na "sivu zvjezdicu" da biste uvrstili postupak u favorite.
 • Ukoliko je dokumentacija objavljena, preuzimanjem također stavljate postupak na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci").
 • Navedeno Vam omogućava elektroničku dostavu ZZS.


 • Na slici je prikazan postupak kojeg ste stavili u Vaše favorite.


Elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje

NAPOMENE:

 • Uvez zahtjeva za sudjelovanje
  • je pdf dokument kojeg, pri kraju postupka pripreme e-zahtjeva za sudjelovanje, kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente
 • Svi dokumenti i uvez zahtjeva za sudjelovanje se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. U procesu otvaranja zahtjeva za sudjelovanje ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Proces predaje zahtjeva za sudjelovanje

 • Nakon prijave u EOJN, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste izrazili interes, tj. za koje ste preuzeli dokumentaciju o nabavi, priloge ili stavili postupak u favorite.
 • Označite postupak za koji želite predati zahtjev za sudjelovanje i kliknite na "Predaja ZZS"


Predaja zahtjeva za sudjelovanje

 • "Predajete li ZZS u ime Zajednice ponuditelja" – označite sa "Da" ili "Ne"
 • "Oznaka zahtjeva" – ponuditelj proizvoljno određuje oznaku zahtjeva


Osnovni podaci zahtjeva za sudjelovanje

Unos osnovnih podataka o zahtjevu za sudjelovanje

 • "NUTS ponuditelja" – odaberite županiju sjedišta natjecatelja ili člana zajednice koji priprema ZZS


Predaja dokumenata zahtjeva

 • Učitajte sve dokumente zahtjeva za sudjelovanje osim elektroničkog ESPD zahtjeva.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.

 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ZZS
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "Dodaj" – koristite za dodavanje dokumenata
 • Brisanje dokumenata nije moguće. Koristite "izmijeni" za promjenu dokumenta. Alternativa brisanju je deaktiviracija/povlačenje dokumenta. Deaktiviran dokument EOJN ne šalje naručitelju. Status "Aktivan" je ujedno i gumb za deaktivaciju dokumenta. Ukoliko želite deaktivirati/povući dokument kliknite na gumb "Aktivan". Status deaktiviranog dokumenta je "Povučen". Ukoliko ga želite ponovno aktivirati kliknite na "Povučen".

 • Popis dokumenata koje dostavljate naručitelju kao dio zahtjeva za sudjelovanje možete provjeriti u uvezu zahtjeva za sudjelovanje kojeg kreirate u 4. koraku. Dakle, nazivi svih aktivnih dokumenata, sa statusom "Aktivan", prikazat će se na popisu dokumenata u uvezu zahtjeva za sudjelovanje. Status aktivnog dokumenta je "Aktivan"


Predaja ESPD odgovora


Kreiranje "Uveza ZZS"

Uvez ZZS je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju ZZS na temlju upisanih informacija i datoteka. Uvezu ZZS nije moguće mjenjati sadržaj i strukturu. Uvez ZZS sadrži XML vezu na dokumente ZZS ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupnog zahtjeva za sudjelovanje. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predanog zahtjeva za sudjelovanje.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ZZS" i spremite dokument lokalno na računalo
 • Ukoliko je potrebno potpišite dokument naprednim elektroničkim potpisom


Učitavanje "Uveza ZZS"

 • Ukoliko je potrebno dokument "Uveza ZZS" potpišite naprednim elektroničkim potpisom lokalno na Vašem računalu
 • Učitajte "Uvez ZZS"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje ZZS, uvez ZZS kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element ZZS, sve do procesa otvaranja ZZS, gdje se pristigle ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim rječima, dok nije istekao rok za podnošenje ZZS i započelo otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio zahtjeva za sudjelovanje.


 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati ZZS.
 • Ukoliko nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ZZS" te ponovite postupak učitavanja i predaje.


Potvrda o zaprimanju ponude

Potvrda o uspješnom slanju ZZS odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Zahtjevi za sudjelovanje" – status ZZS je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.Ukoliko sam započeo dostavu zahtjeva za sudjelovanje, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028253--ukoliko-sam-zapo%C4%8Deo-dostavu-zahtjeva-za-sudjelovanjem-a-nisam-zavr%C5%A1io-kako-nastavljam-sa-unosom-da


Ukoliko sam već predao zahtjev za sudjelovanje, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od zahtjeva za sudjelovanje?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028255-ukoliko-sam-ve%C4%87-predao-zahtjev-za-sudjelovanjem-kako-napraviti-izmjenu-dopunu-ili-odustati-od-zahtje