Izmjena, dopuna ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanjem

NAPOMENA:

  • Bitno je napomenuti da se izmjena ili dopuna u sustavu smatra novim zahtjevom za sudjelovanjem te da se na otvaranju ZZS otvara samo zadnja verzija ZZS, sa oznakom izmjena ili dopuna.


  • Nakon prijave u sustav u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Zahtjevi za sudjelovanje"
  • Označite ZZS i kliknite na
    • "Izmjena/Dopuna" ukoliko želite napraviti izmjenu ili dopunu ZZS
    • "Odustajanje" ukoliko želite odustati od ZZS