TED

Informacije o slanju objava u Službeni list Europske unije
Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2018. godine Objave javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili prelazi vrijednost europskih prag...
Wed, 2 May, 2018 at 9:47 AM
Standardizirani formati unosa telefonskih i telefaks brojeva, e-adresa i financijskih iznosa
Zbog obveze slanja objava u Službeni list Europske unije, podake za telefonske i telefaks brojeve, e-adrese i URL adrese te financijske iznose potrebno je u...
Fri, 28 Apr, 2017 at 9:20 AM
Kako pregledati objave u TED-u?
 Ako želite pregledati objave u TED-u: Na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave – https://eojn.nn.hr kliknite na link prikazan na slici: N...
Tue, 9 Feb, 2021 at 11:24 AM