Zbog obveze slanja objava u Službeni list Europske unije, podake za telefonske i telefaks brojeve, e-adrese i URL adrese te financijske iznose potrebno je unositi u standardiziranom formatu.


Formati unosa telefonskih i telefaks brojeva, e-pošta i URL adresa:

Formati za unos telefonskih i telefaks brojeva: +385 12222333 ili +385 212222333

Format za unos e-pošte: xyz@xyz.xyz

Format za unos URL adrese: http://, https://, ftp://, www. 

 

Primjer kako upisati više osaba za kontakt, telefonskih ili telefaks brojeva je prikazan na sljedećoj slici.

U poljima nije dopuštena uporaba specijalnih znakova: , ; (razmak). 


Format unosa financijskog iznosa

Ispravan format za unos financijskog iznosa: 250.000.000,00 kn ili 250000000,00 kn