Ako želite pregledati objave u TED-u:

  • Na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave – https://eojn.nn.hr kliknite na link prikazan na slici:


  • Nakon što se otvori stranica TED-a, odaberite željeni jezik.
  • Nakon prvog posjeta, internetski preglednik zapamtit će postavke jezika.


  • Kliknite na "Traženje".


  • Nakon otvaranja forme za traženje, upišite "HR" u polje "Država" i kliknite na "Traženje"