Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014. godine

Objave javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili prelazi vrijednost europskih pragova slanjem objave u EOJN RH automatski se šalju na objavu u Službeni list Europske unije (TED – Tender electronic daily).

 1. Europska komisija donijela je UREDBU KOMISIJE (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L-335 od 14. prosinca 2013.) kojom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Tekst Uredbe možete pronaći OVDJE.
 2. Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedene Uredbe preračunate u kune. Tekst Komunikacije možete pronaći OVDJE.


Slanje objava u Službeni list Europske unije

 • Sukladno Uredbi o objavama javne nabave (NN 10/2012), sastavljanje i slanje objava javne nabave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije obavlja se isključivo putem EOJN RH.


VAŽNA NAPOMENA:

 • Prilikom popunjavanja obrazaca u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH potrebno je obratiti pozornost na 2 koraka koja utječu na slanje objava u Službeni list Europske unije:


Procijenjena vrijednost nabave i vrsta ugovora


Opcije objavljivanja

 • Ako je procijenjena vrijednost javne nabave jednaka ili viša od vrijednosti europskih pragova – u koraku "Opcije objavljivanja" -> "Slanje objave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije" – potrebno je odabrati opciju "Da", u suprotnom nećete moći proći navedeni korak te poslati objavu na objavljivanje.
 • Ako je procijenjena vrijednost javne nabave ispod vrijednosti europskih pragova – tada može odabrati želite li ili ne poslati objavu na objavljivanje u Službeni list Europske unije.


 • Dalje nastavljate s postupkom objavljivanja na "uobičajeni" način (kreiranje i slanje objave).


Nakon što ste uspješno poslali objavu na objavljivanje na e-mail adresu zaprimit ćete dvije obavijesti:

 1. Objava uspješno poslana na objavljivanje u Elektronički oglasnik javne nabave RH
 2. Objava zaprimljena i bit će poslana u Službeni list Europske unije s odabranim datumom slanja.


Nakon što objava bude objavljena, također zaprimate dvije obavijesti:

 1. Objava uspješno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (idući radni dan od dana slanja na objavljivanje)
 2. Objava uspješno objavljena u Službenom listu Europske unije (najkasnije pet dana od dana njena slanja na objavljivanje)


Unosi telefonskih i telefaks brojeva, e-adresa i URL adresa


Kako se radi o automatiziranom procesu slanja i zaprimanja objava u Službeni list Europske unije, podatke za telefonske i telefaks brojeve, e-adrese i URL adrese potrebno je unositi u standardiziranom formatu.


Formati za unos telefonskih i telefaks brojeva: +385 12222333 ili +385 212222333

Format za unos e-pošte: xyz@xyz.xyz

Format za unos URL adrese: http://, https://, ftp://, www.