Najčešća pitanja

Default solution folder, feel free to edit or delete it.

Ako provodim "mininadmetanja" na temelju okvirnog sporazuma, osim objave obavijesti o dodjeli ugovora (Postupci sklapanja ugovora) trebam li objaviti i tromjesečnu objavu ugovora?
Ne trebate. Objavom Obavijesti o dodjeli ugovora u rubrici "Postupci sklapanja ugovora" izvršili ste obvezu tromjesečne objave ugovora sklopljenih...
Thu, 3 May, 2018 at 2:15 PM