Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) priključila se projektu sustava e-Pristojbe kojom se omogućava elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje upravnih pristojbi i naknada, koje će putem sustava e-Pristojbe (SeP) biti automatski raspoređeno čime se povećava dostupnost javnih usluga.


Sukladno pozitivnim propisima u području javne nabave (ZJN 2016) žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka prilikom podnošenja žalbe pri čemu je i dokaz o plaćanju dužan priložiti uz žalbu.


Priključivanjem DKOM-a sustavu e-Pristojbe proširuju se mogućnosti i načini plaćanja na način da se omogućava tuzemnim gospodarskim subjektima

  • kartično plaćanje
  • plaćanje putem opcije slikaj i plati (plaćanje putem barkoda)
  • virmansko plaćanje
  • Internet bankarstvo

 

Potrebno je naglasiti da za navedeno plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka, upravo radi automatskog povezivanja plaćanja, mijenjaju podaci o plaćanju naknade (mijenja se model za uplatu – umjesto HR68 novi model za uplatu je HR63).


Korištenjem novih načina plaćanja sustav e-Pristojbe navedene podatke automatski upisuje u za to predviđena polja te žalitelj ne treba navedene podatke sam upisivati niti ih mijenjati.


U slučaju da žalitelji ne žele koristiti  sustav e-Pristojbe, može, kao i do sada, koristiti virmansko plaćanje (plaćanjem putem HUB uplatnice) pritom koristeći dosadašnje podatke o plaćanju (model za uplatu HR68).


Stranim (inozemnim) gospodarskim subjektima (žaliteljima iz inozemstva) preporuča se samo opcija korištenja kartičnog plaćanja putem sustava e-Pristojbe i dosadašnji način plaćanja naknade za plaćanja iz inozemstva.

 

Za sve detalje vezane uz način korištenja novih načina plaćanja i korištenja sustava e-Pristojbe vidi ovdje.eFee (ePristojba) user manual