Koncesije – ZOK (NN 69/17)

Poništenje koncesije
Uvod U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga...
Thu, 27 Jul, 2017 at 2:25 PM
Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi (NN 100/17)
Od 19. listopada 2017. na snagu stupa „nova“ Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi (NN 100/17).
Tue, 17 Oct, 2017 at 11:30 AM