Uvod
  • U članku je opisan postupak pripreme i objavljivanja Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na primjeru koncesije za usluge (ispod EU praga).
  • Obavijest iz primjera objavljuje se u nacionalnom obrascu – "Odluka o poništenju postupka davanja koncesije".
  • Zvjezdicom su označena obavezna polja. Preporuka je koristiti navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi", "Spremi i dalje", "Natrag" ...).
  • Naziv rubrike: "Rad s postupkom". Naziv procesa: "Poništenje postupka".


Davatelj koncesije – pregled podataka


Vrsta i predmet koncesije – pregled podataka


Postupak – pregled podataka


Administrativni podaci – pregled podataka


Podaci o poništenju postupka

  • Odaberite razlog poništenja postupka


Opcije objavljivanja


Kreiranje odluke o davanju koncesije i slanje na objavljivanje

  • Nakon što ste unijeli podatke o ugovorima potrebno je
    • Kreirati "Odluku o poništenju postupka davanja koncesije"/"Obavijest o dodjeli koncesije – Rezultati postupka nabave"
    • Provjeriti sadržaj i
    • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju na objavljivanje