Postupci nabave za postupke obnove

Novosti u EOJN RH od 14. studenoga 2022.
Pravna osnova Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave, roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 132/22) stupa na sna...
Fri, 11 Nov, 2022 at 3:04 PM