Pravna osnova

Važne napomene:

 • postupci, popis objava i jednostavna tražilica nabava za obnovu sukladno navedenom pravilniku odvojeni su od jednostavne nabave u posebnu sekciju u EOJN RH
 • postupak predaje ponude provodi se na isti način kao i ponude u postupcima jednostavne nabave sukladno objavljenim uputama
 • princip pripreme postupaka nabave za obnovu ostaje isti kao u postupcima jednostavne odnosno javne nabave


Odvojen popis objava za obnovu


Odvojena jednostavna tražilica objava za obnovu


Odvojen postupak pripreme postupaka za obnovu (naručitelji)

 • Popis postupaka


 • Priprema novih postupaka


Vrste postupaka za obnovu (naručitelji)

 1. Nabava obnova – javni poziv (iznad pragova javne nabave (200.000,00 kn za nabavu roba i pružanje usluga odnosno 500.000,00 kn za izvođenje radova, a ispod pragova velike vrijednosti)
  • javna objava poziva
 2. Nabava obnova – poziv odabranim GS (iznad pragova javne nabave (200.000,00 kn za nabavu roba i pružanje usluga odnosno 500.000,00 kn za izvođenje radova, a ispod pragova velike vrijednosti))
  • poziv gospodarskim subjektima (minimalno tri) bez javne objave
 3. Jednostavna nabava obnova – poziv odabranim GS (ispod praga javne nabave)

  • poziv gospodarskim subjektima (minimalno jedan) bez javne objave