Krizna situacija - coronavirus - upute

Upute za siguran način provođenja javnog otvaranja!
S obzirom na izvanredno stanje u kojem se svi nalazimo, najstrože je zabranjeno bilo kakvo okupljanje, pa samim time i okupljanje naručitelja zbog otvaranja...
Tue, 24 Mar, 2020 at 12:23 PM
Rad korisničke službe s obzirom na kriznu situaciju
Vodite računa da je krizna situacija u RH zahvatila i poslovanje rada korisničke službe Oglasnika javne nabave. Trudimo se odgovoriti putem e-maila u najkra...
Tue, 12 Jul, 2022 at 10:21 AM