VAŽNE NAPOMENE:

  • Zahtjev za dostavom korisničkih podataka šaljete e-mailom. Adresa sa koje šaljete mora biti registrirana u EOJN RH.
  • Adresa na koju šaljete je eojn@nn.hr.
  • Korisničko ime i novu lozinku šaljemo isključivo na registriranu e-mail adresu.

Sadržaj e-mail poruke:

  • Naziv i OIB tvrtke
  • Ime, prezime, korisničko ime i e-mail registriranog korisnika i
  • Broj telefona/monitela osobe za kontakt.


Primjer/predložak e-mail poruke zahtjeva:

ZAHTJEV ZA NOVOM LOZINKOM

Naziv tvrtke:

OIB tvrtke:

Ime:

Prezime:

Korisničko ime:

E-mail:

Broj telefona/mobitela osobe za kontakt: