• NARUČITELJ: Nakon prijave u sustav u izborniku "POSTUPCI JN" odaberite "E-žalbe naručitelja"
 • DAVATELJ KONCESIJE: Nakon prijave u sustav u izborniku "KONCESIJE" odaberite "E-žalbe naručitelja" 


 • Na popisu žalbi označite žalbu za koju želite dostaviti odgovor i kliknite na "Detalji" • U 7. koraku kliknite na "Dodaj novi dokument" • U padajućem izborniku odaberite tip dokumenta
  • Odgovor na žalbu,
  • Prilog odgovoru na žalbu ili
  • Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka te
 • Kliknite na "Dodaj"


 • Učitajte dokument i kliknite na "Slanje"


 • Za konačno slanje dokumenta kliknite na "Pošalji"
 • Notifikacija se automatski dostavlja DKOMu i strankama u žalbenom postupku