Statusi kod dostavljanja ponude i izmjene/dopune ponude


  1. predana ponuda - status "Zaprimljena"
  2. priprema predavanja ponude ili priprema izmjene/dopune poude (ponuda ili izmjena/dopuna ponude nije dostavljena) - status "Kreirana"
  3. predana izmjena/dopuna ponude
    • status "Zaprimljena"
    • prethodno dostavljena ponuda (ponuda koja se mijenjala/dopunjavala) mijenja status u "Obrisana"


Primjer: