• Nova forma za preuzimanje ponude (naručitelji)


  • Dodan datum ustrojavanja registra ugovora na izvještaj


  • Automatsko popunjavanje matičnih podataka ponuditelja u postupku pripreme e-ESPD odgovora (ponuditelji)
    • NAPOMENA: podaci se mogu mijenjati (podugovaratelji, gospodarski subjekti na koje se oslanja ponuditelj)