Plan nabave (naručitelji)

 • Dodana je tražilica za pretraživanje stavaka u planu nabave
  • Stavke se pretražuju prema
   • evidencijskom broju,
   • predmetu nabave i
   • CPV-u


E-ponuda (ponuditelji)

 • Rezultat provjere uveza ponude prikazuje se na sučelju i nakon elektroničke predaje ponude
  • Dodana provjera vremenskog žiga na "Uvezu ponude"


 • Novi prikaz kontrole za učitavanje (upload) dokumenata ponude, ESPD odgovora i sl.
  • Na primjeru je prikazano učitavanje dokumenta ponude
  • Kliknite na "Dodaj novi dokument"


 • Učitajte dokument


 • Dokument je uspješno učitan
 • "X" – brisanje dokumenta
 • "Dodaj novi dokument" – dodavanje sljedećeg dokumenta