• Promjena prikaza provjere elektroničkih ponuda u postupku otvaranja ponuda


  • Na svakoj pojedinoj ponudi omogućeno je preuzimanje cjelokupne ponude, a ne samo uveza ponude