Pravna osnova:

Nabava velike vrijednosti

Članak 13.

(1) Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 15. Direktive 2014/25/EU ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(2) U slučaju iz nabave robe iz Priloga III. A ovoga Zakona, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 8. Direktive 2009/81/EZ, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(3) U slučaju nabave robe iz Priloga III. B ovoga Zakona od strane javnog naručitelja koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2014/24/EU, dok u slučaju nabave proizvoda koji nisu na tom popisu od strane javnih naručitelja iz Priloga I. ovoga Zakona koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (c) Direktive 2014/24/EU, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(4) Obavijest o važećim vrijednostima europskih pragova središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.


Obavijest o važećim vrijednostima europskih pragova objavljeni su Portalu javne nabave na poveznici http://javnanabava.hr/default.aspx?id=6168


Neslužbena tablica:

Vrste nabave/naručitelja (direktiva)/ugovora
Pragovi od 1. siječnja 2018. godine (HRK/bez PDV-a)
Pragovi od 1. siječnja 2018. godine (EUR/bez PDV-a)
Radovi (klasična i sektorska direktiva)
41.305.415,00
5.548.000,00
Robe i usluge (klasična direktiva, ostala tijela – decentralizirana)
1.660.903,00
221.000,00
Robe i usluge (klasična direktiva, središnja državna tijela)
1.082.218,00
144.000,00
Robe i usluge (sektorska direktiva)
3.329.322,00
443.000,00
Društvene i druge posebne usluge (klasična direktiva)
5.636.550,00
750.000,00
Društvene i druge posebne usluge (sektorska direktiva)
7.515.400,00
1.000.000,00