Kreiranje novog postupka

 • U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016"


Osnovni parametri

Vrsta postupka

 • Odaberite pregovarački postupak bez prethodne objave

VAŽNA NAPOMENA: Nije moguće naknadno ispravljati osnovne parametre osim procijenjene vrijednosti!


Osnovni podaci o postupku


Zajednička nabava


Podaci o nabavi


Kratak opis predmeta i CPV oznaka


Podaci o grupama
Ako predmet nije podijeljen na grupe tretira se kao jedna grupa

 • Ne stavljajte kvačicu i kliknite na gumb "Spremi i dalje"

Ako je predmet podijeljen na grupe

 • Grupu dodajete na gumb "Dodaj"
 • Zbroj procijenjenih vrijednosti svih grupa ne smije biti veći od ukupne procijenjene vrijednosti


 • Ukoliko predmet nije podijeljen na grupe prikaz forme izgleda kao da je predmet podijeljen na jednu grupu (točka 4.1.)
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe otvara se isti broj podkoraka (4.1., 4.2., 4.3, itd.) koliko je grupa predmeta nabave


Kriterij za odabir ponude

 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe za svaku grupu zasebno određujete kriterije ocjenjivanja ponude


Pravna osnova

 • Da biste odabrali pravnu osnovu koristite povećalo i tražilicu
 • Označite sa "Da" razlog zašto je pokrenut postupak sklapanja ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave i jasno i iscrpno obrazložiteRok za dostavu inicijalnih ponuda

 • Format unosa datuma "dd.mm.gggg" (npr. "12.12.2012")
 • Format unosa vremena "ss:mm:ss" (npr. "15:00:00")

Ovlašteni predstavnici

Ovlašteni predstavnici naručitelja su osobe (korisnici) koje su zadužene za provođenje postupka otvaranja ponuda.

U postupku e-nabave moraju sudjelovati dva ovlaštena predstavnika naručitelja (princip 4 oka), koji moraju biti registrirani u sustavu.

Ovlašteni predstavnici naručitelja zaprimaju e-mailom privatne ključeve (XML datoteka) pomoću kojih se pokreće postupak javnog otvaranja ponuda nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda, odnosno na početku otvaranja inicijalnih ponuda.


Zamjenici ovlaštenih predstavnika naručitelja su korisnici (nije ih obavezno odabrati) koji će aktivno sudjelovati u daljnjim procesima elektroničke javne nabave u slučaju spriječenosti ovlaštenih predstavnika.

Odabranim zamjenicima sustav šalje kopije privatnih ključeva (XML datoteka) koji će se kasnije koristiti pri otvaranju inicijalnih ponuda.

Ovlaštene predstavnike naručitelja i opcionalno njihove zamjenike odaberite iz liste registriranih korisnika u Vašoj organizaciji.

 • Učitajte dokumentaciju i troškovnik
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe dokumentaciju i troškovnik prilažete za svaku grupu zasebno
  • Dokumente učitavate na gumb "Učitaj"
  • Ukoliko želite izmijeniti dokument koristite gumb "Izmijeni" (opcija se prikazuje nakon prvog učitanog dokumenta)
  • Za dodavanje priloga dokumentaciji koristite gumb "Dodaj" (opcija se prikazuje nakon učitane dokumentacije)


Ključevi za kriptiranje

 • Kreirajte i pošaljite ključeve ovlaštenim predstavnicima naručiteljima (i zamjenicima ako su određeni) – kliknite na "Kreiraj i pošalji ključeve"
 • Kliknite na "Spremi i dalje"


 • Provjerite i potvrdite zaprimanje ključeva


Učitavanje poziva na dostavu inicijalnih ponuda

 • Kliknite na "Dodaj poziv"


 • Kliknite na povećalo o odaberite gospodarskog subjekta kojem želite poslati poziv.
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe označite grupe za koje pozivate gospodarskog subjekta na dostavu inicijalne ponude.

VAŽNA NAPOMENA:


 • Učitajte dokument poziva na dostavu ponude kojeg ste prethodno pripremili u pdf formatu.


 • Ukoliko poziv šaljete na više gospodarskih subjekata
  • Kliknite na "Dodaj poziv" da biste dodali novog gospodarskog subjekta.
  • Dokument poziva učitavate za svakog gospodarskog subjekta zasebno.


Slanje poziva

 • U navedenom koraku prikazan je popis svih gospodarskih subjekata i pdf dokumenata poziva na dostavu inicijalnih ponuda koji su pripremljeni za slanje
 • Provjerite dokumente na "Pdf dokument"
 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite poslati poziv(e).